• บัตรทอง

  ความรู้เรื่องบัตรทองสำหรับประชาชน และผู้ที่สนใจทั่วไป

 • เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ

  ศูนย์รวมข้อมูลด้านอาหาร เอกสาร เมนูด้านสุขภาพ

 • สมุนไพรใกล้ตัว

  แหล่งความรู้ สรรพคุณ วิธีใช้สมุนไพรไทย

 • การดูแลสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์

  เอกสาร คู่มือ การดูแลสุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่สนใจ

 • อนามัยแม่และเด็ก

  เอกสาร คู่มือ การดูแลอนามัยแม่และเด็ก และผู้ที่สนใจ

 • อนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

  เอกสาร คู่มือ การดูแลอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน และผู้ที่สนใจ

 • อนามัยวัยทำงาน

  เอกสาร คู่มือ การดูแลอนามัยวัยทำงาน และผู้ที่สนใจ

 • อนามัยผู้สูงอายุ

  เอกสาร คู่มือ การดูแลอนามัยผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ

 • สร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

  รายละเอียด คู่มือสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

 • มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

  คู่มือการดำเนินงานมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

 • อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

  คู่มือ เอกสารการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน

 • ระบาดวิทยา

  คู่มือ เอกสารการดำเนินงานระบาดวิทยา แบบสอบสวนโรคต่างๆ

 • มาตรฐานการพยาบาล

  คู่มือ เอกสารการดำเนินงานมาตรฐานการพยาบาล

 • คุ้มครองผู้บริโภค

  คู่มือ เอกสาร แนวทางการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค

 • ถาม-ตอบปัญหาโปรแกรม HosXP,HosXP_PCU

  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม-ตอบ ปัญหาโปรแกรมฐานข้อมูลสถานบริการ HosXP,HosXP_PCU

 • ข้อมูลข่าวสารด้านยาและเวชภัณฑ์

  แหล่งเรียนรู้เรื่องยาและเวชภัณฑ์

 • สาระสุขภาพ

  รวมบทความสุขภาพ

 • การนวดไทย

  การนวดแผนไทย การประคบสมุนไพร การบริหารแบบไทย ฯลฯ

 • รพ.สต.ติดดาว

  เกณฑ์การประเมิน. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว)

นโยบาย สาระ บทความด้านสาธารณสุข และ ฯลฯ

นโยบาย คสช. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 14 นโยบายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ อาหารเป็นพิษ(Food poisoning) โรคบิด(Dysentery) โรคเบาหวาน(diabetes) โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension) มะเร็ง(Cancer) โรคเอดส์(Acquired Immune Deficiency Syndrome) เกลือเสริมไอโอดีน อันตรายจากยาชุด ข้อควรระวังในการใช้เครื่องสำอาง ยาเสพติดให้โทษ ตับอักเสบ(Hepatitis) ไข้สมองอักเสบ(Encephalitis) โรคปอดบวม(pneumonia) โรคโปลิโอ(Poliomyelitis) โรคบาดทะยัก(Tetanus) โรคไอกรน(Pertussis) อาการปวดศีรษะ อาการปวดกล้ามเนื้อ อาการปวดท้อง อาการนอนไม่หลับ โรคพิษสุนัขบ้า(rabies) โรคคางทูม (Mumps) โรคคอตีบ(Diptheria) โรคหัดเ้ยอรมัน(Rubella) โรคหัด(Measles) วัณโรค(Tuberculosis) แผลในกระเพาะอาหาร โรคน้ำกัดเท้า โรคคอพอก โรคธาลัสซีเมีย โรคมือเท้าปาก(Hand Foot and Mouth Disease) ไข้หวัดนก(Avian influenza) ไข้หวัดใหญ่(Influenza) ไข้หวัด(Common Cold) โรคตาแดง(เยื่อตาอักเสบ) โรคหัวใจ โรคไต พยาธิใบไม้ตับ งูพิษกัดและการดูแลผู้ป่วย โรคอุจจาระร่วง โรคสุกใส โรคไข้ฉี่หนู(Leptospirosis) โรคไข้เลือดออก

มี 12 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์