Organophosphate ได้ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพื่อศึกษาผลของการใช้รางจืดรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษพาราควอท (Paraquat) โดยโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ซึ่งสรุปได้ว่า รางจืดมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับสารพาราควาอทรอดชีวิตได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

วิธีการใช้ตามภูมิปัญญาไทย
- สรรพคุณรางจืดตามตำรายาไทย กล่าวไว้ว่า "รางจืดรสเย็น ใช้ปรุงเป็นยาเขียวถอนพิษไข้ถอนพิษผิดสำแดงและพิษอื่น ๆ ใช้แก้ร้อนในกระหายน้ำ รักษาโรคหอบหืดเรื้อรัง และแก้ผื่นคันจากอาการแพ้ต่าง ๆ ใช้แก้พิษเบื่อเมาเนื่องจากเห็ดพิษ สารหนู หรือแม้ยาเบื่อประเภทยาสั่ง ได้ผลชะงัดนักแล"

- มีรายงานการศึกษารางจืด พบว่า แก้โรคพิษสุราเรื้อรังได้ดีนอกจากนี้ผู้นิยมสมุนไพรยังแจ้งผลการใช้มาว่า แก้พิษได้อีกหลายอย่าง เช่น สุนัขแสนซื่อซึ่งเฝ้าบ้านเก่งโดนวางยาเบื่อก็รอดชีวิตมาเพราะเจ้าของคั้นน้ำรางจืดให้กิน หรือในอดีตใครที่ถูกวางยาก็มักแก้ด้วยรางจืดเช่นกัน

- รากและเถา รับประทานแก้ร้อนในกระหายน้ำ

- ใบและราก  ใช้ปรุงเป็นยาถอนพิษไข้  เป็นยาพอกบาดแผล  น้ำร้อยลวก  ไฟไหม้  ทำลายพิษยาฆ่าแมลง  พิษจากสตริกนินให้เป็นกลาง พิษจากดื่มเหล้ามากเกินไปหรือยาเบื่อชนิดต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกาย

- รากสด  รากรางจืด (อายุ 2 ปี ขึ้นไป) นำมาโขลก/ฝน ผสมน้ำซาวข้าวใช้ดื่มหรือนำรากรางจืดมาหั่นฝอยผึ่งลมให้แห้งบดเป็นผงบรรจุแค๊ปซูลหรือทำเป็นเม็ดรับประทานครั้งละประมาณ? 5 กรัม

- ใบสด สำหรับคน 10-12 ใบ สำหรับวัวและควาย? 20-30 ใบ นำใบสดมาตำผสมกับน้ำซาวข้าวครึ่งแก้วคั้นเอาแต่น้ำดื่มให้หมดทันทีที่มีอาการ อาจให้ดื่มซ้ำได้อีกใน 1/2 - 1 ชั่วโมงต่อมาสำหรับใบรางจืดที่ไม่อ่อนไม่แก่เกินไป โขลกให้แหลกผสมน้ำซาวข้าวคั้นเอาแต่น้ำดื่มหรือนำใบรางจืดมาหั่นฝอย ผึ่งลมให้แห้งใช้ชงน้ำร้อนดื่ม

Free business joomla templates