อัตราป่วยตามสาเหตุ 10 อันดับแรก  ปี 2556

   รหัสโรค

อัตราป่วยต่อแสนประชากร

 รหัส

 โรค

จำนวน

J00-J99
โรคระบบทางเดินหายใจ
2154
R00-R99
อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
1611
I00-I99
โรคระบบไหลเวียนเลือด
864
M00-M99
โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่าง และเนื้อยึดเสริม
833
K00-K93
โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปาก
545
E00-E90
โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม
389
A00-B99
โรคติดเชื้อและปรสิต
295
H00-H59
โรคตารวมส่วนประกอบของตา
262
L00-L99
โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง
257
W00-W99
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย
208

ที่มา:โปรแกรมฐานข้อมูลสถานบริการ HosXP_PCU

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2014 เวลา 10:44 น.

Free business joomla templates