หมู่ที่ บ้าน TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
0นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ)00.0000.0000.002,048100.0000.0000.002,048100.00
1มะมัง35356.1223337.04426.6810.1600.0000.00629100.00
2เสม็ด56456.8036937.16595.9410.1000.0000.00993100.00
3ป่าชัน64450.3555643.47796.1800.0000.0000.001,279100.00
4ม่วงเหนือ68851.1958843.75674.9910.0700.0000.001,344100.00
5ปะทัดบุ34250.0030945.18334.8200.0000.0000.00684100.00
6หนองระเวียง42553.2634342.98303.7600.0000.0000.00798100.00
7สำโรง18450.6916344.90164.4100.0000.0000.00363100.00
8โคกลำดวน26152.9421543.61173.4500.0000.0000.00493100.00
9โคกเต็ง27652.3720538.90468.7300.0000.0000.00527100.00
10พูนสุข23046.2824649.50214.2300.0000.0000.00497100.00
รวม3,96741.093,22733.424104.252,05121.2400.0000.009,655100.00