หมู่ที่ บ้าน TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
0นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ)00.0000.0000.002,137100.0000.0000.002,137100.00
1มะมัง36056.3423436.62457.0400.0000.0000.00639100.00
2เสม็ด57757.4136936.72595.8700.0000.0000.001,005100.00
3ป่าชัน67151.5054942.13836.3700.0000.0000.001,303100.00
4ม่วงเหนือ71151.9058642.77735.3300.0000.0000.001,370100.00
5ปะทัดบุ35350.6530443.62405.7400.0000.0000.00697100.00
6หนองระเวียง43753.8234142.00344.1900.0000.0000.00812100.00
7สำโรง19250.6616543.54225.8000.0000.0000.00379100.00
8โคกลำดวน26753.4021543.00183.6000.0000.0000.00500100.00
9โคกเต็ง28553.0720538.18478.7500.0000.0000.00537100.00
10พูนสุข24447.6624648.05224.3000.0000.0000.00512100.00
รวม4,09741.423,21432.494434.482,13721.6100.0000.009,891100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU