หมู่ที่ บ้าน TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
0นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ)00.0000.0000.002,125100.0000.0000.002,125100.00
1มะมัง36056.6023336.64436.7600.0000.0000.00636100.00
2เสม็ด57657.4336836.69595.8800.0000.0000.001,003100.00
3ป่าชัน66551.2754742.17856.5500.0000.0000.001,297100.00
4ม่วงเหนือ70852.0658442.94685.0000.0000.0000.001,360100.00
5ปะทัดบุ34950.1430944.40385.4600.0000.0000.00696100.00
6หนองระเวียง43353.7234042.18334.0900.0000.0000.00806100.00
7สำโรง19151.0716443.85195.0800.0000.0000.00374100.00
8โคกลำดวน26453.5521343.20163.2500.0000.0000.00493100.00
9โคกเต็ง28653.9620037.74448.3000.0000.0000.00530100.00
10พูนสุข24347.5524648.14224.3100.0000.0000.00511100.00
รวม4,07541.453,20432.594274.342,12521.6200.0000.009,831100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU