หมู่ที่ บ้าน TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
0นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ)00.0000.0000.002,205100.0000.0000.002,205100.00
1มะมัง36856.8823336.01467.1100.0000.0000.00647100.00
2เสม็ด58357.2137136.41656.3800.0000.0000.001,019100.00
3ป่าชัน68451.9455041.76836.3000.0000.0000.001,317100.00
4ม่วงเหนือ71851.6559042.45825.9000.0000.0000.001,390100.00
5ปะทัดบุ35149.8631444.60395.5400.0000.0000.00704100.00
6หนองระเวียง45554.4333940.55425.0200.0000.0000.00836100.00
7สำโรง18949.0917144.42256.4900.0000.0000.00385100.00
8โคกลำดวน27453.5221642.19224.3000.0000.0000.00512100.00
9โคกเต็ง29854.6820136.88468.4400.0000.0000.00545100.00
10พูนสุข24247.2724948.63214.1000.0000.0000.00512100.00
รวม4,16241.323,23432.114714.682,20521.8900.0000.0010,072100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU