หมู่ที่ บ้าน TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
0นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ)00.0000.0000.002,092100.0000.0000.002,092100.00
1มะมัง35856.2023737.21426.5900.0000.0000.00637100.00
2เสม็ด57157.2136936.97585.8100.0000.0000.00998100.00
3ป่าชัน65250.5455543.02836.4300.0000.0000.001,290100.00
4ม่วงเหนือ70051.7058543.21695.1000.0000.0000.001,354100.00
5ปะทัดบุ34750.1430744.36385.4900.0000.0000.00692100.00
6หนองระเวียง43153.4134442.63323.9700.0000.0000.00807100.00
7สำโรง18850.8116344.05195.1400.0000.0000.00370100.00
8โคกลำดวน25952.6421543.70173.4610.2000.0000.00492100.00
9โคกเต็ง27952.7420238.19489.0700.0000.0000.00529100.00
10พูนสุข23546.7224548.71234.5700.0000.0000.00503100.00
รวม4,02041.173,22233.004294.392,09321.4400.0000.009,764100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU