หมู่ที่ บ้าน TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
0นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ)00.0000.0000.002,065100.0000.0000.002,065100.00
1มะมัง35656.3323437.03426.6500.0000.0000.00632100.00
2เสม็ด56656.9436937.12595.9400.0000.0000.00994100.00
3ป่าชัน64650.3155643.30826.3900.0000.0000.001,284100.00
4ม่วงเหนือ69351.4158743.55685.0400.0000.0000.001,348100.00
5ปะทัดบุ34550.0730944.85355.0800.0000.0000.00689100.00
6หนองระเวียง42953.4934342.77303.7400.0000.0000.00802100.00
7สำโรง18650.8216344.54174.6400.0000.0000.00366100.00
8โคกลำดวน26252.9321443.23193.8400.0000.0000.00495100.00
9โคกเต็ง28052.8320338.30478.8700.0000.0000.00530100.00
10พูนสุข23446.7124649.10214.1900.0000.0000.00501100.00
รวม3,99741.183,22433.224204.332,06521.2800.0000.009,706100.00