หมู่ที่ บ้าน TYPE1 TYPE2 TYPE3 TYPE4 TYPE5 NULL ALLTYPE
คน % คน % คน % คน % คน % คน % คน %
0นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ)00.0020.0900.002,33999.9100.0000.002,341100.00
1มะมัง32552.0026141.76396.2400.0000.0000.00625100.00
2เสม็ด58857.8237036.38595.8000.0000.0000.001,017100.00
3ป่าชัน68952.2454541.32856.4400.0000.0000.001,319100.00
4ม่วงเหนือ71651.4759542.77805.7500.0000.0000.001,391100.00
5ปะทัดบุ34950.8730444.31334.8100.0000.0000.00686100.00
6หนองระเวียง45955.1033239.86425.0400.0000.0000.00833100.00
7สำโรง19752.2516042.44205.3100.0000.0000.00377100.00
8โคกลำดวน27252.8221942.52234.4710.1900.0000.00515100.00
9โคกเต็ง29054.4120137.71427.8800.0000.0000.00533100.00
10พูนสุข23947.2324748.81203.9500.0000.0000.00506100.00
รวม4,12440.663,23631.904434.372,34023.0700.0000.0010,143100.00
ที่มา : ฐานข้อมูล HosXP_PCU