พ.ศ. มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมทั้งปี อัตราป่วย
25610  0  0  0  0  2  10  4  17  5  7  3  48  1,071.59  
25601  0  0  1  0  0  1  0  1  1  3  1  9  208.91  
25590  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  1  4  94.81  
25580  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  24.22  
25570  0  0  0  0  1  7  10  1  1  0  0  20  494.07  
25560  0  1  2  0  6  4  2  7  2  0  0  24  608.21  
25550  0  0  0  0  4  0  1  0  1  0  0  6  156.49  
25540  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  26.69  
25530  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  
25520  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  
ที่มา : ฐานข้อมูลประชากร HosXP_PCU ประชากรที่อาศัยอยู่จริง